Att välja namn till sin kennel


I samband med att en hunduppfödare registrerar sin tredje kull hos Svenska Kennelklubben måste hen också registrera ett kennelnamn. Valet av kennelnamn är viktigt för kennelns verksamhet, eftersom det står som prefix framför alla valpars namn. Man bör också lägga lite extra eftertanke vid namnet eftersom man måste betala en avgift för att byta namn. Namnbyte kan dessutom bara ske en gång – vid en andra ansökan om namnbyte avslås det.

För att det ska godkännas måste namnet uppfylla SKK:s krav. Det innebär till exempel att namnet inte får vara samma som, eller i för stor grad likna, ett kennelnamn som redan finns registrerat. Det gäller även om man alternerar stavningen, till exempel genom att byta ut S mot Z – namnen kan fortfarande förväxlas i tal, varför det inte skulle godkännas.

Namnet är dock långt ifrån det enda man måste tänka på när man startar upp en kennel – de praktiska förberedelserna är långt mer krävande, både i tid och pengar. Man måste till exempel se till att ens hem uppfyller kraven för levnadsstandarden för hundar i kennel. Det kan till exempel vara trevligt för både hundar och kennelägare om det finns fönster i deras boning. Det kan du ordna genom att gå in på Skanskabyggvaror.se.